Lägesrapport november

Det fortsätter att komma in ett och annat anslutningsavtal. Bra, för de måste vara inne senast den 30 november. Har du inte skickat in ännu, så gör det omgående. Och har du grannar och vänner som du vet inte har skickat in avtal, så påminn dem gärna om det så de inte missar tåget.

Vad som för övrigt händer i fiberprojektet är följande:

Bidragshanteringen börjar bli en alltmer sorglig historia, vilket kanske en och annan har noterat i media. Som alla vid det här laget känner till, har hela processen med bidragsbeslut försenats gång på gång och fram tills nyligen var det den 30 november som gällde för beslut om bidrag. Konkurrensverket godkände dock inte delar av föreskrifterna för bidragsreglerna, vilket fick till följd att jordbruksverket fick dra tillbaka föreskrifterna och skriva om vissa delar. Nytt beslut om föreskrifterna planeras att tas den 9 december och först därefter kan länsstyrelserna börja handlägga bidragsansökningarna fullt ut. Det innebär att vi kan inte förvänta oss något beslut om bidrag förrän en bit in på nästa år. Detta påverkar så klart vår tidsplan, mer om detta nedan.

Något som är betydligt roligare är att vi nu håller nu på att teckna avtal med vinnande anbudsgivaren Kewab. När det är klart kommer styrelsen att ha ett uppstartsmöte med dem så att de blir väl insatta i vårt projekt. Därefter sätter vi gemensamt upp en tidsplan för resterande projekttid.

På vårt senaste styrelsemöte beslutade vi enhälligt att fortsätta arbetet enligt följande: När kontraktet med Kewab är klart, är vår förhoppning att de kan påbörja projekteringsarbetet snarast för att möjliggöra grävstart till våren 2016. Projekteringen väljer vi alltså att genomföra även om vi inte har erhållit beslut om bidrag. Vi kan finansiera projekteringen med egna medel i form av de insatser vi har fått in. Bidrag för dessa kostnader kommer vi att få retroaktivt. I början av nästa år kommer vi att kalla till medlemsstämma för redogöra för läget och presentera olika alternativ för det fortsatta arbetet.

Att vi väljer att genomföra projekteringen innan beslut om bidrag, ser vi som helt riskfritt, annars hade vi inte tagit det beslutet. Vi vet att vi kommer att få högsta poäng på samtliga delar i poängsättningen som styr vilka som först får bidrag. Dessutom hör Västra Götaland till ett av de få län där bidragspengarna faktiskt kommer att räcka. Fler och fler fiberföreningar väljer nu att påbörja genomförandefasen med projektering och grävning eftersom man helt enkelt inte vill vänta längre.

Så här långt räcker bidragspengarna

Så här långt beräknas bidragspengarna räcka i de olika länen. Glädjande nog tillhör Västra Götaland en av vinnarna. (Klicka på bilden för att förstora). Källa: ATL – Lantbrukets Affärstidning

ATL publicerade för några veckor sedan en artikel om missbedömningarna på hur långt bredbandspengarna kommer att räcka. Som väl är råkar vi bo på rätt plats, då Västra Götaland är ett av endast tre län där pengarna beräknas räcka. Läs hela artikeln här.


Torestorps Fibers styrelse

/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *