Vinnande anbudsgivare i upphandlingen av totalentreprenad på fibernätsutbyggnad i Torestorp

Efter ett omfattande utvärderingsarbete av de inkomna anbuden i upphandlingen av totalentreprenad för fibernätsutbyggnaden, kan Torestorps Fibers styrelse nu presentera vinnande anbudsgivare.

Anbudsgivaren som tog hem flest poäng i utvärderingen är KEWAB AB med Bravida som underentreprenör.

Kewab AB bedriver bland annat gräv- och markentreprenad och har en gedigen, mångårig branscherfarenhet. Fiberarbetet utförs av underentreprenören Bravida, som har omfattande erfarenhet av denna typ av arbete.

Upphandlingen genomfördes enligt principerna för LOU, vilket var ett krav från Jordbruksverket och EU kommissionen. Utvärderingen av inkomna anbud har genomförts genom att ett antal olika kriterier har poängsatts och viktats för att slutligen mynna ut i en slutsumma för respektive anbudsgivare. Styrelsen har även haft möten med samtliga anbudsgivare som uppfyllt skallkraven i anbudsförfrågan.

Styrelsen känner sig mycket trygg med att det blir Kewab AB som, tillsammans med underentreprenören Bravida, kommer att ta sig an fibernätsutbyggnaden. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Nu väntar vi bara på besked på bidragsansökan, sen är vi redo att gå in i nästa fas i projektet! Under tiden – har du ännu inte skickat in anslutningsavtal, gör det omgående! Absolut senast den 30 november måste vi ha fått in anslutningsavtal från alla som avser att ansluta sig till fibernätet! Läs mer under rubriken ”Teckna medlemskap och anslut din fastighet”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *