Säkerhet, robotgräsklippare och överblivna schaktmassor

Några viktiga saker att tänka på nu när grävfasen har kört igång:

Säkerhet

Tänk på att schaktningen är en arbetsplats där det pågår arbete med maskiner i rörelse. Det innebär att det ska finnas en säkerhetszon på 20 meter omkring pågående arbete. Även om det är väldigt intressant att följa grävarnas arbete, tänk på att respektera denna säkerhetszon så att inga olyckor uppstår.

Robotgräsklippare, sommarvatten mm

Om entreprenörens grävning är planerad att gå genom trädgård, tänk på att ta t ex avlägsna begränsningskabeln för robotgräsklippare och markera ev kablar som finns i marken för att minimera risken för skador.

Finns det sommarvatten bland fastigheterna, ska även den markeras ut för att förhindra avgrävning.

Behöver du fyllnadsmaterial?

När grävning pågår, blir det en del schaktmassor kvar som behöver forslas bort. Är du intresserad av att ta emot schaktmassor, hör av dig till Enar, enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere kostnaderna för projektet, vilket gynnar alla medlemmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *