Nu är det dags att söka bredbandsstöd!

Nu har ansökningsperioden för bredbandsstödet inom den nya programperioden 2014-2020 öppnat och Torestorps Fiber kommer liksom en mängd andra fiberföreningar skicka in sin bidragsansökan under hösten. Nu gäller andra regler och förutsättningar än under förra programperioden och i det här inlägget sammanfattar vi det som främst är bra att känna till. 

Det absolut viktigaste i det här skedet, är att alla som har minsta intresse av en fibernätsutbyggnad omgående anmäler medlemskap i Torestorps Fiber om ni inte redan har gjort det! Varför? Jo, ju fler medlemmar vi har, desto större chans har vi att komma med i den första beslutsomgången av bidragsansökningarna, som kommer att ske i maj 2015. Att inte anmäla medlemskap nu, utan resonera att ”vi väntar och ser” är alltså helt förkastligt. Ett lägre medlemsantal kan äventyra hela projektet och göra att vi missar hela den första beslutsomgången och får vänta ytterligare ett år på nästa beslutsomgång av bidragsansökningarna.

Därför kan det inte nog poängteras – skicka in medlemsansökan nu! Och prata med grannar och bekanta som ännu inte har bestämt sig för att bli medlem. Att bli medlem innebär inte att man även beslutar att ansluta sin fastighet, utan visar bara på intresse och ger oss som sagt större chans att få vår bidragsansökan hanterad och beviljad. Här hittar du all info om hur man blir medlem.

Så här fungerar bidragshanteringen

I förra programperioden (som avslutades 2013) hanterades och beslutades alla bidragsansökningar i den turordning de kom in till länsstyrelsen. Detta gäller inte alls i den nya programperioden. Nu har man satt upp ett poängsättningssystem som syftar till att de fiberföreningar som har kommit längst i sitt arbete och har bäst förutsättningar att effektivt kunna genomföra projektet gynnas. De som får ihop flest poäng, får alltså sina ansökningar hanterade först och har därmed störst chans att få ett ja på sin bidragsansökan. Varje poängdel viktas dessutom, vilket innebär att vissa delar får större betydelse än andra.

Vissa delar i poängsättningen är faktiska och inget vi kan påverka, tex antalet fastigheter i området, antal invånare i tätort mm. Andra delar har vi möjlighet att påverka, som tex hur hög anslutningsgrad vi har, dvs hur många fastigheter som förväntas ansluta sig till fibernätet i förhållande till det totala antalet fastigheter. Just denna del är dessutom högt viktad (värderad) och därför är det mycket viktigt att vi får ihop ytterligare medlemmar. Med nuvarande medlemsantal når vi inte upp till den poängnivå vi önskar, därav den inledande uppmaningen om en aktiv medlemsvärvning.

Eftersom det är svårare att få med fritidshus, kompenseras detta med att fritidshusen värderas gånger tre. Dvs ett fritidshus är värt lika mycket som tre åretruntfastigheter i poängsättningen. Alltså är det extra värdefullt att få fler medlemmar bland fritidsboende.

Hur ligger Torestorps Fiber till i de nya reglerna för bredbandsstödet?

I det poängssättningssystem som tillämpas för hantering av bidragsansökningar, ligger Torestorps Fiber bra till. Vi får höga poäng på många poster som tex det geografiska områdets storlek, totala antalet fastigheter i området, projektorganisation och kompetens mm. Men vi kommer självklart inte att vara ensamma om att skrapa ihop många poäng, därför är det jätteviktigt att vi anstränger oss för att få mesta möjliga poäng där vi har möjlighet att själva påverka.

En förändring i bredbandsstödet är att man nu får stöd för projektet i sin helhet. De undantag som fanns i förra programperioden gäller inte längre. Tex får vi stöd för fibernätsutbyggnad även inom tätorten, vilket man inte fick i förra programperioden. Likaså får man stöd för allt material, vilket man inte heller fick i förra omgången. Så för Torestorps del är detta mycket positivt. Det nya stödet är i Västra Götaland 40 % av projektets totaltkostnad och enligt vår preliminära beräkning har vi möjlighet att få mer bidrag nu än vad vi skulle ha fått i förra programperioden, vilket alltså gör att medlemsinsatserna kan bli något lägre.

Vill du läsa mer om det nya bredbandsstödet hittar du information här på jordbruksverkets hemsida.

Ny tidsplan

Den tidsplan vi tidigare har gjort, har nu reviderats beroende på den nya informationen om bidragsförfarandet. Fortfarande gäller att vi inte kan påbörja något arbete som medför kostnader, förrän vi har ett positivt beslut på vår bidragsansökan. Länsstyrelsen kommer att ta emot ansökningar under hösten 2014. Beslut på ansökningarna kommer däremot inte att tas förrän tidigast maj 2015. Detta på grund av att EU-kommissionen först måste godkänna det svenska landsbygdsprogrammet, vilket sannolikt kommer att ske i maj 2015. Först därefter kan länsstyrelsen bevilja bidragsansökningarna.

Vi i styrelsen kommer naturligtvis att förarbeta allt som bara går, så att när vi får klartecken från länsstyrelsen är vi klara att köra igång. Bland annat gör vi klart det omfattande arbetet med alla underlag i anbudsförfrågan och avser att genomföra den offentliga upphandlingen på projektering och totalentreprenad under senvintern/våren. Så snart bidragsansökan har gått igenom kan vi då snabbt gå vidare med att skriva kontrakt med projektör och entreprenörer.

Du kan läsa mer om vår reviderade tidsplan under ”projektet” i menyn ovan eller klicka här. Observera att tidsplanen är starkt beroende av EU:s och länsstyrelsens arbete. Om länsstyrelsen inte kan påbörja arbetet med att bevilja stöd i maj, eller om vi inte kommer med i den första beslutsomgången, kommer tidsplanen att förskjutas ytterligare.

Har du läst ända hit, har du nu en hyfsad koll på läget, även om det här ändå bara är en bråkdel av allt… Har du några frågor går det bra att ställa dem i kommentarsfältet, eller kontakta någon av oss i styrelsen.

Och glöm nu inte att anmäla medlemskap samt värva grannar och bekanta så att vi får bästa möjliga förutsättningar att få vår bidragsansökan hanterad och beviljad!

Styrelsen
/Gunilla Esbjörnsson, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *