Summering av medlemsmötet

Medlemsmötet den 23 januari i bygdegården blev mycket välbesökt och innehöll mycket information. Här följer en summering av kvällens innehåll.

Gunilla Esbjörnsson, Torestorps Fiber

 • Redogörelse för upphandling av kommunikationsoperatör, där Zitius bliv vinnande anbudsgivare. Utbudet av tjänsteleverantörer och referenser var några av de utslagsgivande delarna i utvärderingskriterierna.
 • Genomgång av hur delområdena är indelade, vilket är viktigt att ha koll på för att veta vilka deadlines för arbete på egna tomten som gäller (se presentationen)
 • Hantering av sena anslutningar: Under projekttiden kan ytterligare fastigheter anslutas, men efter byggstart i respektive delområde, garanteras ej att anslutning kan ske till ordinarie kostnad. Innebär anslutning merkostnad för föreningen, läggs denna kostnad på aktuell medlem. Efter projektet har avslutats, blir kostnaderna för nya anslutningar dock väsentligt högre, därför bör man snarast kontakta styrelsen om man vill ansluta sin fastighet.
 • För att schaktarbetet ska flyta på bra och för att vi inte ska dra på oss onödiga extra kostnader, är det viktigt att markägare inför schaktning ser till att det är fri framkomlighet, t ex genom att öppna upp stängsel, flytta djur, markera egna ledningar i marken. Vid oklarheter ska alltid styrelsen kontaktas. Fyraveckors arbetsplan var schaktning kommer att pågå publiceras löpande på hemsidan.
 • Tidsplanen (se presentationen) – ska ej betraktas som en slutgiltig plan utan gäller under optimala förutsättningar, vilket även gäller tid för driftsättning. Planen uppdateras löpande vid eventuella förändringar.
 • Kostnader (se presentationen) – Uppskattning av projektets totala kostnader baserat på hittillsvarande kostnader och de arbets- och materialkostnader som återstår, inkl hänsyn till oförutsedda extra kostnader. Observera att beräknad nivå på insats är ungefärlig.
 • Betalning av insats och medlemsavgift – 6100 kr senast 28 feb 2017
 • Informationskanaler – hur du kan hålla dig uppdaterad om projektets fortskridande.

Här kan du se Gunillas presentation

Tony Haraldsson, Kewab och Joakim Haag, Jordells

 • Tätorten är i det närmsta färdiggrävd, även stora delar av område landsbygd öster. Blåsning i tätorten beräknas påbörjas i februari. Arbetet i område landsbygd norr har precis påbörjats.
 • Jordells har för närvarande tre arbetslag med totalt fyra maskiner igång. En mindre grävmaskin i tätorten, två 15-tons bandgrävmaskiner och en 15-tons hjulgrävmaskin i landsbygden. Fortsättningsvis kommer utmärkning av kanalisationen att ske genom stakning innan schaktning påbörjas, för att eventuella önskemål om justeringar enklare ska kunna göras.
 • Många faktorer kan påverka tidsplanen, så som terrängens beskaffenhet (mycket sten och berg som gör att byggnationen tar längre tid) och hur vintern fortlöper med eventuell tjäle.
 • Det finns möjlighet att köpa grävtjänst för grävning på den egna tomten. Information om detta finns på denna länk.

Patrik Rhodén, Zitius

Medlemmarna kan välja helt fritt ur hela tjänsteleverantörsutbudet som finns inom Zitius plattform. Tjänsteutbudet finns på Qmarket Västra Götaland. Det går inte att söka på egen adress ännu, men det går att ta del av det aktuella utbudet på tjänsteportalen.

Mer information om Zitius, tjänsteutbudet samt rekommendationer för hur man kopplar ihop mediaomvandlare, router, tv, datorer och telefoner finns i presentationen:
Här kan du se Patriks presentation

Pernilla Lasu, Telia

Redogörelse för gruppanslutningen som Telia kan erbjuda medlemmarna via föreningen. Erbjudandet omfattar bredband 100/100, tv paket lagom (39 kanaler, 29 playtjänster), bredbandstelefoni, tv-box och trådlös router. Pris 389 kr/mån.

Produktinformation om TV box.

Produktinformation om routern.

Mer information om erbjudandet samt tilläggstjänster och övriga tjänster finns i presentationen:
Här kan du se Pernillas presentation

 

Observera att gruppanslutningen tecknas via Torestorps Fiber. En beställningsblankett kommer att skickas ut inom den närmsta tiden där medlemmarna anger om man väljer gruppanslutning eller om man avser att välja fritt från Zitius tjänsteportal Qmarket.

Mer detaljerad information om tjänsteutbud, hur man tecknar sig för olika tjänster kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Under kvällen ställdes många bra och relevanta frågor. Du kan läsa frågorna och svaren här.

 

Tack för den fantastiska uppslutningen på mötet! Har ni några frågor, om vad det än månne vara, så tveka inte att höra av er till styrelsen genom att maila, ringa, ställa en fråga i Facebookgruppen eller lämna en kommentar på sidan. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *