Schaktarbete juli v 27- 30

I juli pågår schaktning  i områdena landsbygd norr och söder. 

Landsbygd Norr: Viss schaktning pågår i Töresvik.

Landsbygd Söder: Schaktning pågår längs Kungsätersvägen och omkring Heden och Hälse. Viktigt att alla i södra området nu har hämtat ut slang och placerat vid tomtgräns för att slangen ska kunna skarvas när arbetslaget kommer.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas.

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
  • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Uppföljning av det ekonomiska läget

På informationsmötet den 19 april redogjorde styrelsen för det ekonomiska läget och stämman beslutade om höjning av maxtak för insats till 26 000 kr. Styrelsen informerade om att vi ansöker om kommunal borgen för att möjliggöra banklån, tills dess att bidragen betalas ut. Här redogör vi för vad som har hänt sedan dess. Rapporten från informationsmötet hittar du här.

Styrelsen ansökte i april om kommunal borgen motsvarande bidragsbeloppet, vilket beviljades på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-26 och vann laga kraft 2017-05-22. Styrelsen lämnade samtidigt in låneansökan till Mjöbäcks Sparbank på detta belopp och ett vi erhöll byggkreditiv när kommunal borgen var klar.

Som en ytterligare försiktighetsåtgärd, om vi skulle komma kritiskt nära taket på tidigare beviljad budget, har styrelsen lämnat in en ansökan om justerad budget till länsstyrelsen för att möjliggöra en höjning av bidragsbeloppet. Vår nya budget beviljades av länsstyrelsen 2017-06-14. Vi har även lämnat in ansökan om utökad kommunal borgen enligt det nya bidragsbeloppet. Ärendet tas upp i kommunstyrelsens första sammanträde efter semestern, 2017-09-06. Detta ger oss ytterligare lånemöjligheter om det skulle bli aktuellt.

Utbetalning av bidrag från landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen, görs efter det att vi har lämnat in komplett redovisning, vilket är ett omfattande arbete och kommer att göras i flera omgångar. Handläggningstiden för utbetalning av bidrag är minst sex månader, därför blir det för alla fiberföreningar ett glapp mellan betalning av genomfört arbete och erhållet bidrag. Därmed behövs lån för att trygga likviditeten.

Den nya insatsnivån tillsammans med beviljat lån, gör att föreningens ekonomi nu är stabil. Varje månad gör vi ekonomiska uppföljningar och den prognos vi presenterade på aprilmötet ser i dagsläget ut att stämma väl överens med verkligt utfall, förutsatt att inget oväntat tillstöter. Den senaste insatsinbetalningen om 5000 kr ska vara inbetald senast 2017-07-31.

 

Checklista för trådlöst nätverk

För att mäta hastigheten från routern, ska du alltid mäta med kabel mellan router och dator, det är endast då du kan få ett rättvisande resultat. Hastigheten mäter du t ex via www.bredbandskollen.se.

Men självklart vill man ju ha bra hastighet även trådlöst. När man mäter hastighet via wifi ska man dock tänka på att det finns en mängd faktorer som påverkar hastigheten. Om du tycker att hastigheten är lite väl låg via wifi kan du gå igenom den här checklistan och kontrollera vilka åtgärder du kan göra för att förbättra hastigheten.

Routerns prestanda – Det är viktigt att routern har kapacitet att hantera de höga hastigheter som fibern medger. Att använda en gammal router kan därför vara vanskligt, då den inte nödvändigtvis är anpassad för fiber.

Routerns placering – Routern bör placeras centralt i huset och så fritt som möjligt. Den ska alltså inte vara gömd bakom någon möbel el dyl.

Avstånd och hinder mellan router och enhet – Ju fler hinder mellan routern och datorn/mobilen/surfplattan, desto sämre hastighet. Hur mycket det påverkar varierar, även materialen i hindren har olika påverkansgrad. T ex kan alltså väggar, golv tak, möbler mm påverka hastigheten. Även avstånd från routern påverkar.

Störningar i det trådlösa nätverket – det finns en mängd saker som orsakar störningar i det trådlösa nätverket; micro, alla trådlösa prylar, larm, grannars wifi med mera och det allra mesta går på 2,4 ghz nätet. Routern som ingår i Telias gruppavtal stödjer även 5ghz som är betydligt kraftfullare, är inte lika känsligt för störningar och det finns inte heller lika mycket som stör på den frekvensen. Dock har 5 ghz en kortare räckvidd. Prova att växla över dina trådlösa enheter till 5ghz nätet, du ansluter på samma sätt som till 2,4. Vilken effekt det har varierar eftersom även mycket annat spelar in, men ofta ger det ett bra resultat. Detta förutsätter givetvis att enheten stödjer 5 ghz (Dual band).

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Enhetens ålder och prestanda – varje mobil, dator och surfplatta har olika förutsättningar för hur väl den kan utnyttja höga hastigheter, därför kan hastigheten variera en hel del mellan olika enheter. På datorn är det lämpligt att kontrollera att drivrutinerna för nätverkskortet är uppdaterade. Finns det nyare uppdatering, installera den. Detta hittar du i datorns enhetshanterare, kan se ut ungefär som på bilden här. Högerklicka på Dual Band Wireless och ”Uppdatera drivrutin”.

Repeater/Förstärkare – för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att upprätthålla önskad hastighet och räckvidd, kan förstärkare installeras. Det finns olika alternativ för detta, kontakta tjänsteleverantör eller återförsäljare av teknisk utrustning.

Detta är några av alla faktorer som påverkar, det finns fler, men detta är en god början. Tänk på att det trådlösa nätverket kommer sällan upp i samma hastighet som med kabel, men är det rejält under den nivå du har beställt och ingen av ovanstående åtgärder hjälper, kontakta din tjänsteleverantör för fler tips eller vid behov felsökning.

Schaktarbete juni, v 23- 26

I juni pågår schaktning  i områdena landsbygd norr och söder. 

Landsbygd Öster: Schaktning klart. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Norr: Schaktning pågår i Strömmen och Hyltenäs och beräknas bli klart under juni. Blåsning av fiber pågår.

Landsbygd Söder: Byggstart v 23. Schaktning kommer att pågå längs Kungsätersvägen. Viktigt att alla i södra området nu har hämtat ut slang och placerat vid tomtgräns för att slangen ska kunna skarvas när arbetslaget kommer.

Inför blåsning av fiber

Tänk på att det är viktigt att allt arbete på er egna tomt är klar när fibern ska blåsas. Om nedgrävning av slang på egen tomt inte har utförts vid den tid som vi har gått ut med och entreprenörerna därmed inte kan genomföra arbetet som planerat, kommer aktuell medlem att debiteras för den merkostnad som det extra arbetet medför.

Rutiner inför grävning

När det finns behov, stakas sträckan innan schaktning. Entreprenörerna markerar då kanalisationens sträckning med stakkäppar för att eventuella oklarheter ska kunna upptäckas och lösas .

I de fall det har blivit ändringar i kanalisationens sträckning sedan vi skickade ut markupplåtelseavtalen, förs dialog med markägare samt skickar vi ut nya kartbilagor till berörda markägare över den nya sträckningen. Vår ambition är att göra detta med så god framförhållning som möjligt. I vissa fall kan dock sena justeringar förekomma. Vi hoppas på förståelse för detta och vår absoluta målsättning är att vi ska kunna komma fram till lösningar som är acceptabla för alla parter. Var grävning kommer att genomföras ser du även på kartan över nät och fastigheter.

Du som är markägare i de aktuella områdena, tänk på att:

  • se till att du har märkt ut egna vattenledningar och andra ledningar om det förekommer i marken innan grävlaget kommer.
  • om det finns djur, stängsel eller andra hinder där det ska grävas, se till att det är fri framkomlighet för grävarna där de ska gå fram. T ex om djur måste flyttas för framkomligheten, ska det ske innan grävlaget kommer. När stakkäpparna har satts ut är det dags att flytta djur och öppna upp stängsel.
  • om det finns synpunkter på den planerade sträckningen, måste ni kontakta styrelsen innan grävarna kommer, vänta inte tills de är på plats.
  • är du intresserad av att ta emot överblivna schaktmassor, hör av dig till Enar, kontaktuppgifter se nedan. Kan vi själva ta hand om schaktmassorna kan vi hålla nere våra kostnader.

Finns det frågor eller oklarheter, om vad det än månne vara, ska ni alltid kontakta styrelsen i så god tid som möjligt, så att vi kan lösa eventuella problem innan schaktning påbörjas. Detta för att schaktningen ska kunna ske så effektivt som möjligt. Om oklarheter måste lösas på plats när arbetslaget väl är där, sinkar det deras arbete plus att vi riskerar att få onödiga extrakostnader.

Kontakt

Har du frågor beträffande något av ovanstående, kontakta för markägarfrågor och schaktning Enar Larsson, e-post enar@torestorpsfiber.se, tel 070 540 89 86, övriga frågor Gunilla Esbjörnsson, e-post gunilla@torestorpsfiber.se, tel 0735 34 00 50.

Nytt avtal mellan Telia och Discovery Networks klart

Den 9 juni enades Telia och Discovery Networks i nytt avtal, vilket innebär att de berörda TV- kanalerna kommer att fortsätta att finnas i Telias TV paket Lagom. 

Kanalerna det handlade om, som ingår i TV paket lagom i vårt gruppavtal och riskerade att försvinna ur paketet, var Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Discovery Channel, TLC. Dessa kanaler kommer alltså nu att fortsätta finnas med i TV paketet.

Mer information finns på Telias hemsida.

Installation av mediaomvandlare (cpe) i tätorten

Nu är vi riktigt nära driftsättning och det sista som nu ska göras är installation av mediaomvandlare (cpe) i fastigheterna. Enligt informationen som vi har gått ut med tidigare, kommer den att genomföras 7-16 juni.

Företaget som kommer att utföra installationerna är Elteknik AB. De håller just nu på att maila alla och boka tid för installation hos medlemmarna i tätorten. Det kommer att bli med ganska så kort varsel, så vår förhoppning är att så många som möjligt kan lösa detta så att teknikerna får åtkomst till fastigheten vid den tid de efterfrågar. Det är viktigt att alla svarar så snart som möjligt på mailet från Elteknik, så håll utkik i er mailkorg efter ett mail från Emmie Särenborg på Elteknik AB och bekräfta om tiden funkar eller om det absolut inte är möjligt den angivna tiden.

Installationerna kommer att påbörjas onsdag den 7:e juni och målsättningen är att de ska hinna slutföra alla installationer till den 16 juni. Det kan vara lite svårt, särskilt i början, att avgöra hur lång tid som behöver avsättas för varje installation, därför kommer tiderna som bokas att vara ungefärliga. Räkna med att reservera för- respektive eftermiddag för installationen.

Vi är medvetna om att inte alla har möjlighet att vara tillgänglig hemma med kort varsel, men vi hoppas att ni i mesta möjliga mån kan lösa det, kanske eventuellt med hjälp av grannar eller goda vänner, så att vi kan få en smidig avslutning på driftsättningsfasen.

Förändringar i Telias kanalutbud

På grund av att Telia och Discovery Networks, leverantören för Discoverykanalerna, kanal 5 mfl, ej har lyckats enas i ett nytt avtal, har Telia aviserat om förändringar i kanalutbudet från och med den 8:e juni.

Kanaler som utgår i kanalpaket Lagom är Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport 1, Discovery Channel, TLC. Dessa kanaler ersätts med HBO Nordic , Comedy Central, National Geographic, TV3 Sport.

Anledningen till att man inte lyckats enas i nytt avtal är enligt Telia orimligt höjda priser från leverantören i kombination med begränsningar i möjligheter att kunna se på TV på andra skärmar och vid egna valda tider. Det handlar om funktioner som time shift och on-demand, samt att kunna se tv på mobilen och surfplattan.

Läs mer på Telias hemsida

Avtalsförhandlingar pågår fortfarande, alltså finns det en möjlighet att parterna når en lösning.

 

Utträde ur föreningen, vad gäller?

På informationsmötet i april uppkom frågan om vad som gäller vid utträde ur föreningen. För att allt ska hanteras korrekt har vi låtit Coompanion och deras jurister granska våra avtal, stadgar samt klargöra vad som gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Om en medlem vill gå ur föreningen ska en skriftlig uppsägning av medlemskapet ha inkommit till styrelsen senast 3 månader före räkenskapsårets slut. Utträde ur förening sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §9)

Beträffande återbetalning av insats, sker återbetalning 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. (Se Föreningsstadgar för Torestorps Fiber §6)

Ur Lagen om ekonomiska föreningar, 4 kap 1§:
”En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna.”

Enligt våra anslutningsavtal har medlem inte rätt till återbetalning av insats (Se Avtal för fastighetsanslutning för medlemmar i Torestorps Fiber ekonomisk förening, punkt 9). Enligt Coompanion och tillfrågade jurister äger stadgar och lag företräde framför avtal, därmed är det alltså stadgarna och lagen som gäller. Nivån på belopp som återbetalas beräknas således utifrån föreningens kapital enligt balansräkning vid tid för avgången och är inte likställt med nivån på inbetald insats.

Torestorps Fibers stadgar hittar du här, samt i menyn under Styrelsen- Stadgar.

Lagen om ekonomiska föreningar hittar du här.